Terug naar je oude niveau. Klaar voor de toekomst!

CareworX is het sport-, orthopedisch beweeg- én zorgcentrum voor Velsen en omstreken. Hier komt alles tezamen aan deskundigheid, ervaring en nieuwe inzichten. Innovatieve behandelingsmethoden worden toegepast en de nieuwste middelen zijn beschikbaar. De hele IJmond profeert van deze unieke aanpak.

5 Aandachtsgebieden. 5 Specialisaties.

CareworX is bedoeld voor:

Snelheid en zorgvuldigheid

CareworX stelt zo snel mogelijk de aard en de oorzaak van een aandoening vast, en stemt daar een actieve behandelmethode op af. Altijd in overleg met de persoon zelf of met bijvoorbeeld de fysiotherapeut, de huisarts of andere specialisten.

Unieke methode

Bij CareworX bestaat geen standaard behandeling. Eerst worden door meting de startpunten bepaald. Pas dan volgt de individuele en systematische behandeling. Door tussentijds opnieuw te meten wordt meteen duidelijk wat de vooruitgang is. En hoe die nog meer of sneller gestalte kan krijgen. Klinkt eenvoudig, maar het is een toegepaste innovatie in de fysiotherapie die juist CareworX beheerst.

CareworX: een hele zorg minder!

Bij CareworX wordt een patiënt met behulp van diverse fysiotherapeutische methoden sneller en gerichter teruggebracht naar zijn/haar niveau. Voor mensen met een chronische aandoening is CareworX in staat je ‘lifestyle’ positief te beïnvloeden. Specifieke behandelingen geven CareworX de mogelijkheid rug-, nek- en wervelkolom gerelateerde klachten effectief aan te pakken. CareworX is in staat om verzuim grondig aan te pakken en sneller dan wie ook een ziekgemelde werknemer weer naar het oude niveau te tillen